Maroko očima geologa

Volný čas
Přednáška s besedou nad knihou Doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc. Součástí bude malá výstava o Maroku včetně unikátních minerálů a hornin a autogramiáda knihy, kterou si návštěvníci mohou na místě také zakoupit.
Termíny