J. Turek - člověk v eneolitu

Volný čas
Jak ovlivňovaly nové technologie (těžba rud, výroba měděných artefaktů) a nové způsoby života (opevněná sídliště, pohřby pod mohylami aj.) životní prostředí člověka v neolitu? Ekologický večer.
Termíny