Jacques Prévert a druhá generace avantgardy

Volný čas
Přednáška Mgr. Aleše Římana.
Termíny