Čeština – můj rodný jazyk

Volný čas
Česky hezky – ukázky češtiny staro-dávné, staro-pražské, ale i současné a „jiné“, např. brněnského hantecu. A také toho, jak nám pochopení „komplikují“ synonyma a homonyma, nač jsou jazykolamy... Zábavný pořad, který také prostřednictvím ukázek krásného písemnictví – Vančurovy Josefíny a Werichova Čochtana podporuje vztah k naší rodné mluvě. Účinkují: Jitka a Přemysl Kubištovi a Romana Neumannová.
Termíny