Jak vydávat české noviny v New Yorku?

Volný čas
Petr Bísek žije v USA, v New Yorku již od roku 1970. Dvacet let zde vydával nejvýznamnější česko-slovenské noviny na americkém kontinentě, Americké listy. Věnoval se i veslování a trenérské práci, ale také aktivitám v krajanských kruzích. New York a jeho okolí tedy uvidíme jak z perspektivy vodní hladiny, tak očima významné osobnosti českého exilu. Besedu doprovodí množství zajímavých fotografií a doplní další hosté. Program uvádí Ing. Martina Fialková.
Termíny