Cesta po severozápadní Indii do oblastí Himálčapradéše a Zanskaru

Volný čas
Diashow Jarmily a Ivy Koudelkové.
Termíny