XVI. Mezinárodní festival pěveckých sborů Kampanila

Volný čas
Dietrichsteinská hrobka, Náměstí, Rajská zahrada Gymnázia a Chrám sv. Jana Křtitele

Termíny