7. koštování vína Jalubí

Volný čas
V místním kulturním domě.

Termíny