Hostýnské vrchy očima přírodovědce

Volný čas
Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem zve všechny zájemce o přírodu Hostýnských vrchů na přednášku s prezentací fotografií, která se koná ve středu 19. února 2014 od 17.00 hodin v prostorách knihovny. Navštívíme některé zajímavé lokality s výskytem rostlin, z nichž mnohé patří mezi kriticky ohrožené druhy. Přednášku povede přírodovědec PaedDR Jiří Troneček.

Termíny