Beseda po 150 letech

Volný čas
Beseda s dataprojekcí.

Termíny