Bazar krojů

Volný čas
Zakončený besedou "Obleč sa do kroja".

Termíny