Setkání s pěsničků

Volný čas
Setkání ženských sborů.

Termíny