Noční kostýmované prohlídky zámku

Volný čas
Každou středu - 20.00, 20.30, 21.00,21.30

Termíny