Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera, 2. ročník festivalu barokního divadla

Volný čas
Zámecká knihovna, Dietrichsteinská hrobka.

Termíny