Klávesa 2014 - mezinárodní klavírní soutěž klavíristů do 15 let

Volný čas
Soutěž se uskuteční v prostorách mikulovského zámku - sál.

Termíny