Celonárodní čtení bible

Volný čas
Akce se uskuteční v prostorách Lormova náměstí.

Termíny