Vůl na (italské) střeše

Hudba
Vystoupí: Pražská komorní filharmonie, dirigent - Enrique Mazzola, housle - Jakub Fišer.
Termíny