1000 statečných

Volný čas
Fundraisingovou akci 1000 statečných na podporu činnosti nadace „Národ dětem“, přijde představit Agnes Mikschová. Projekt navazuje na sérii humanitárních koncertů motol-­‐motolice.cz, které se konají v Praze už od roku 2007. Cílem je poukázat na problematiku v dětské onkologii, která je pro mnohé až na samotném konci zájmu.
Termíny