Harrachovské sklo

Výstava
Unikátní výstava Harrachovského historického skla v nejkrásnějších pokojích kunínského zámku ze sbírek Krkonošského muzea v Jilemnici a Města Harrachova. Výstava "Harrachovské sklo" je součástí a prvním počinem připravovaného projektu "Harrachovská cesta" , který by měl v budoucnu neformálním způsobem propojit místa spojená s rodinou hrabat z Harrachu, postupně sledovat stopy, které rodina zanechala v různých místech střední Evropy (Čechy, Morava, Rakousko, Polsko) a vzbudit zájem o tato místa mezi širšími vrstvami návštěvníků památek. Výstava je také připomenutím 300.let od přejmenování vesnice Dörfl (Véska) na HARRACHOV.
Termíny