Nad hladinou, pod hladinou

Výstava
Putování nejen povodím Chrudimky, ale i za jinými vodami Chrudimska.
Termíny