Hymna aneb Urfidlovačka

Divadlo
Hra se zpěvy s prologem „hymny šumí po krajinách českých“.
Termíny