Řeč obrazů, symbolů a slov

Volný čas
Malé zamyšlení nad naším mateřským jazykem. Dokážeme správně vyjádřit to, co vidíme, cítíme, prožíváme? Dobře pochopit to, co nám někdo sděluje ústní či písemní formou?Ukázky literární tvorby českých výtvarníků. Mezinárodní jazyk vizuální komunikace. Do programu se lze zapojit kdykoliv v průběhu dne.
Termíny