Zkouška Místní zástupce - Delegát PK 65-026-M

Kurzy, vzdělání, konference

 

Zkouška Profesní kvalifikace Místní zástupce cestovní kanceláře - Delegát je v současné době nejvyšším možným stupněm kvalifikace Delegáta v  rámci celoživotního vzdělávání. Autorizovanou osobou k provedení zkoušky je TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. zastoupená PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou (autorizujícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj).

Zkouška se skládá z části písemné (test), praktické (ukázka práce delegáta , předložení a obhajoba vypracované domácí práce v rozsahu cca 8- 10 stran), ústní části a zkoušky z cizího jazyka, v případě, že uchazeč nedoloží certifikát stupně B2 nebo vyšší k uznání jazykové znalosti.

Zkouška z cizího jazyka: Místní zástupce komunikuje zejména s česky hovořícími turisty, ale musí v zahraničí také v zahraničí komunikovat s např. dodavateli služeb - v hotelu, hotelové recepci, restauraci atd. To znamená, že musí umět českému turistovi zprostředkovat komunikaci např. v hotelové recepci. Jazyková zkouška probíhá v ten samý den jako zkouška odborná.
  V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této profesní kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč ji nemusí konat. Jazykovou zkouškou stupně B2 je například státní jazyková zkouška nebo v anglickém jazyce FCE nebo tzv. nová maturita vyššího stupně.

Termíny