Zkouška Průvodce Prahou - PK 65-028 N

Kurzy, vzdělání, konference

 

Zkouška Profesní kvalifikace Průvodce Prahou je v současné době nejvyšším možným stupněm kvalifikace průvodce Prahou v  rámci celoživotního vzdělávání. Autorizovanou osobou k provedení zkoušky je TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. zastoupená PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou (autorizujícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj).
Zkouškou průvodce Prahou prokazujete, že jste připraveni na náročnou práci průvodce Prahou.
Zkouška se skládá z části písemné (test), praktické (ukázka průvodcovského výkladu, předložení a obhajoba vypracované domácí práce v rozsahu cca 4 - 5 stran), ústní části a zkoušky z cizího jazyka, v případě, že uchazeč nedoloží certifikát stupně B2 nebo vyšší k uznání jazykové znalosti.

Zkouška z cizího jazyka: V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této dílčí kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč ji nemusí konat. Jazykovou zkouškou stupně B2 je například státní jazyková zkouška nebo v anglickém jazyce FCE nebo tzv. nová maturita vyššího stupně.

Termíny