Hodně smíchu a pár slz aneb Co život dal a vzal Betty Mac Donaldové

Divadlo

Slavíme Světový den divadla. AKCE konaná v rámci projektu

„VÝZNAMNÉ DNY …SLAVTE S NÁMI“

 

Vstupné 220 Kč, senioři 140 Kč

Účinkují

účinkují: Carmen Mayerová a Tereza Kostková

Termíny