Panevropská trasa Praha - Paříž

Volný čas
František Šesták, člen Klubu českých turistů, bude tentokrát vyprávět a promítat fotografie o své sólové cyklistické jízdě na trase Praha-Plzeň-Norimberk-Štrasburk-Paříž, která symbolicky připomíná bývalou obchodní Zlatou stezku mezi Čechami a Bavorskem a korunovační cestu Karla IV. – Via Carolina.
Termíny