Pyramidy v Bosně

Volný čas
Zveme všechny zájemce na besedu o nevšedním objevu - pyramidách nalezených na území Evropy na Balkánském poloostrově v Bosně. Jejich výzkumu se badatelé věnují od roku 2005. kdy byly jejich pozůstatky objeveny. Předpokládají, že pyramidy vznikly před 12000 lety, kdy území, dávno před příchodem Slovanů, obývala civilizace Ilyrů. Besedovat budeme s badatelem panem Jiřím Voňkou, který se výzkumných expedic v místech unikátních nálezů účastnil. Beseda je spojena s promítáním.
Termíny