Fantómovy dukáty

Film, Drama
Filmový přepis románu Kálmána Mikszátha. V městě Lubló začne za bílého dne strašit zesnulý obchodník s vínem. Platí falešnými dukáty, koně sedlá obráceně a dokonce navštěvuje svou vdovu, která se vůbec nebrání jeho objetím. Nenápadný, ale geniální policejní vyšetřovatel případ rozlouskne. Krásná vdova otrávila svého manžela, aby si mohla užívat s jeho nevlastním bratrem...
Termíny