15 dkg autorské literatury

Volný čas
Literární večer současných mladých básníků a prozaiků.
Termíny