Poslední z Haussmanů

Divadlo
Rodinná vila Haussmanových je zanedbaná stejně jako vztahy mezi členy rodiny, kteří spolu střídavě žili a nežili. Dohromady je svede až nedávná operace Judy Haussmanové, věčné anarchistky a rebelky v těle stárnoucí ženy. Tato „zastydlá hipízačka“, jak ji nazývá její vnučka Summera, nikdy nezradila ideály hnutí květinových dětí 60. let a svým vystupováním i oblékáním dokáže dokonale přivést do rozpaků i přátele o dvě generace mladší.
Termíny