Čest a úcta - archaismy?

Volný čas
Humorné i vážné zamyšlení známé psychoterapeutky PhDr. Patricie ANZARI nad smyslem a váhou hodnot, o které se opírali naši pradědové. Vývoj významů těchto pojmů v osobním, profesionálním i společenském smyslu. Utopická úvaha o podobě společnosti, která by se v nich ukotvila.
Termíny