Daniel Balabán

Výstava
Daniel Balabán patří již od 80. let k výrazným představitelům českého malířství. V roce 2012 se stal laureátem Ceny Michala Ranného, ceny kterou jednou za dva roky uděluje Moravská galerie v Brně a Společnost přátel MG, aby poukázala na výtvarné osobnosti, jež zásadním způsobem ovlivňují výtvarnou scénu i nastupující generaci umělců. Vystaveny budou dosud v Ostravě nevystavené obrazy z posledních let.
Termíny