Jana Ullrichová

Výstava
V práci Jany Ullrichové (1938) zaznamenáváme nejsilnější neodbytnou touhu hledačství, které se jí stává posedlostí, fascinujícím uhranutím a zvláštním druhem krátké existence, někdy také bolestně trpké, současně však svobodné a radostné díky pocitu zrodu čehosi nového. Právě ta ohmatávaná a vynalézaná jinakost vydatně posilovaná promýšlením a hravostí je hlavním atributem práce malířky. Na počátku její citové orientace, stojí bezpochyby krajina jejího rodiště - valašského Solance pod Soláněm plná neuvěřitelných přírodních změn, jakési pradivoké krásy i baladické jímavosti a dále její vlastní početná rodina, propojena předivem subtilních a spletitých vztahů plnokrevné sounáležitosti. Touha po uchopení a zaznamenání těchto životodárných pramenů našla v osobě Jany Ullrichové vděčného a pokorného prostředníka. I její nejnovější práce je sycena těmito vodami, i když je sama v sobě více zacílena na obsah zobrazovaného jevového a fantazijního světa. Mizí poetická města a důrazně se uplatňuje tektonická struktura pole obrazů. Proměňuje se svět zátiší, v němž dominuje svěží kolorit a hybné expresivní tahy štětce někdy podřízené, jindy akcentované v geometrizované síti obrazu.
Termíny