5. koncert abonentního cyklu A

Hudba
Hraje André Gallo - klavír, Alfonso Scarano - dirigent. Program: Maurice Ravel: Má matka husa, Maurice Ravel: Koncert pro klavír G dur, Koncert pro levou ruku a Bolero.
Termíny