Archeologické výzkumy v Karlovarském kraji v roce 2013

Volný čas

Představení výsledků významných archeologických výzkumů, které se uskutečnily v roce 2013 na území Karlovarského kraje.


Akce se uskuteční v úterý 25.2.2014 v atriu Městské knihovny Loket od 16 hodin. Vstup je volný.

Pořadatelem akce je NPÚ ú.o.p. v Lokti, regionální archeologická komise a městská knihovna Loket.

Věříme, že bude prostor i k případné diskuzi z celé oblasti archeologické památkové péče.

Pozvánka s programem a organizačními podrobnostmi: JPG.

Program
  • Filip PREKOP (NPÚ ÚOP v Lokti): Činnost regionální archeologické komise v roce 2013
  • Filip PREKOP (NPÚ ÚOP v Lokti): Liniové stavby a záchranná archeologie
  • Michal BERÁNEK (Muzeum Cheb): Záchranné archeologické výzkumy Muzea Cheb v roce 2013, s přihlédnutím k výzkumům na hradišti Kolová a v Opatově
  • Jan TRAJER (Muzeum Karlovy Vary): Záchranný archeologický výzkum zámku v Ostrově
  • Radek ŠIROKÝ (ZIP, o.p.s.): Záchranný archeologický výzkum při Vzorové obnově kláštera premonstrátů v Teplé – zjištění v roce 2013
  • Filip PREKOP (NPÚ ÚOP v Lokti): Archeologický výzkum při rekonstrukci kostela sv. Kateřiny v Křižovatce; Předstihový výzkum Sluhovských domů v areálu Horního hradu v Bečově nad Teplou; Výsledky 1. etapy archeologického dohledu stavby kanalizace města Loket
Termíny