Ptáci na krmítku a v zimním parku

Volný čas
Chcete se seznámit s nejčastěji se vyskytujícími ptáky na krmítcích ve městě? Rádi byste je znali i podle hlasů? Zajímá Vás, kteří ptáci se v parku Kinských vyskytují na jmelí? Dozvíte se také, čím ptáky krmit a jakou potravou jim můžete uškodit. V druhé části programu se vydáme do části parku za ptáky vyskytujícími se na krmítcích i mimo ně.
Termíny