Ivo Sedláček – Horizont událostí / Tvorba z let 2011 – 2014

Výstava
Název výstavy je záměrně mnohoznačný. Horizontem událostí může být míněna psychologická mez či filozofický rámec komunikace a poznání. Primárně však odkazuje k fyzikálnímu pojmu označujícímu plochu v prostoročasu, která pro daného pozorovatele vymezuje oblast, ze které ho nemůže dosáhnout žádné elektromagnetické záření. Typickým příkladem horizontu událostí je hranice černé díry. Obecně jde tedy o jev, který vytváří hranici poznání v přírodních vědách. Název výstavy a názvy některých z vystavených děl nejsou zvoleny náhodně a nejsou bez souvislosti. Dívat se však na předkládané dílo Ivo Sedláčka jako na ilustraci k výzkumu fyziky vesmíru by bylo nepochopení.
Termíny