Ekonomické vztahy mezi Španělskem a Latinskou Amerikou

Volný čas
Přednáška J. E. Pascuala Navarra, velvyslance Španělska v ČR, o současných ekonomických vztazích obou břehů Atlantiku, v rámci vztahů Evropské unie a Latinské Ameriky. Ve španělštině bez tlumočení.
Termíny