Mezi objednavatelem a stylem. Umělecká reprezentace rodu Švihovských z Rýzmberka

Volný čas
Přednáší Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (FF UK v Praze).
Termíny