Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK - Koncert k poctě Richarda Strausse

Hudba
Vystoupí: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, H. M. Förster - dirigent, Drahomíra Matznerová - varhany.
Termíny