Baťa, židé, holocaust

Volný čas
Přednáška Mgr. Martina Marka, Ph.D., který bude prezentovat nové objevy týkající se nucené práce židů ve prospěch Baťova koncernu za druhé světové války na území Protektorátu, Velkoněmecké říše a Generálního gouvernementu. V průběhu let 1941–1943 bylo na různých baťovských projektech nasazeno nejméně 1 500 pracovníků označených nacistickou správou za židy. Jaké byly podmínky jejich práce? Co se dá vypátrat o jejich osudech?
Termíny