Sakrální architektura pro firmu Baťa – realizace a návrhy

Výstava
Komorní výstava představuje prostřednictvím originálních plánů, archivní fotodokumentace a fotografií příklady racionálně pojatých sakrálních staveb, navržených pro firmu Baťa. Byly často projektovány v kombinacích jednoduchých kubických tvarů s využitím standardního konstrukčního modulu. Přes nezvyklé konstruktivistické formy vznikala silná emocionální díla, která zapadala do urbanistického kontextu baťovské zástavby.
Termíny