Gabriela Fraisová: Nové významy

Výstava
Gabriela Fraisová se ve své tvorbě zabývá především keramickým designem, figurální plastikou a zvířecími motivy. Těžištěm její práce je hra s předmětem, kdy transformuje jeho zažitou funkci pro jeho nové, originální uplatnění v interiéru i exteriéru, a také pro pobavení sebe a ostatních. V designu se přesto stále řídí zásadou zachování funkce. Celá tvorba je prodchnuta myšlenkou recyklace, humorem a určitým protestem proti konzumu. Pro její práci jsou typické materiály jako je keramika, beton, umělá pryskyřice, laminát, kov, plast, které vzájemně bez omezení kombinuje. Již jedenáct let působí jako pedagog na Střední umělecké škole v Ostravě, kde v poslední době vedla obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - keramický design. V letech 2005 – 2010 vyučovala na pedagogické fakultě Ostravské univerzity a v letech 2007 -2009 na VŠB, fakultě metalurgie. V současné době je na mateřské dovolené.
Termíny