Bruska - pomezí Dejvic a Hradčan

Volný čas
O Císařsko-královské privilegované Pražské koněspřežní železnici z Prahy do křivoklátských lesů a rovněž o postupné proměně pražské stanice Bruska na městské nádraží Praha-Dejvice. Historie hradebního okruhu na Brusce ukáže, že je možné dodnes nalézt stopy periferie na pouhý dohled od svatovítské katedrály. Uvidíme také, jak život armády i dnes ovlivňuje tvář velkoměsta. Do historických souvislostí bude uvedeno též založení nové velkoměstské čtvrti Dejvice v předpolí Pražského hradu. Význačná dopravní křižovatka Prahy bude představena ve svých proměnách urbanismu i běžného, všednodenního provozu, dozvíme se, jak nové způsoby městské dopravy měnily tvář místa. Budou zmíněny i kulturní odkazy ve formě písňových textů i melodií, které se vážou k historii města v okolí Brusky a ke zdejšímu místopisu. Přednáší Ing. arch. Radim Gabor.
Termíny