Milan Potoček & comp.

Hudba
Lídrem večera je MILAN POTOČEK. Potěšení z dokonalosti, tak by se jednoduše dala nazvat hra všestranného instrumentalisty, skladatele, aranžéra a dloholetého člena Divadla v Dlouhé. Je jedním ze zlomku procenta lidí obdarovaných absolutním hudebním sluchem a to mu společně s neuvěřitelnou technickou bravurou umožňuje dokonale ovládnout široký zvukový rejstřík Hammondových varhan.
Termíny