Život není zebra

Výstava
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně pořádá výstavu neziskových organizací Zlínského kraje spojené s řadou workshopů a doprovodných akcí pro širokou i odbornou veřejnost. Cílem výstavy je dát prostor neziskovým organizacím zlínského regionu, které tak mají možnost představit svoji činnost široké veřejnosti - a tím tak poukázat na důležitost neziskového sektoru.
Termíny