Izrael – Svatá země zaslíbená, milovaná i proklínaná

Volný čas
Cestopisná přednáška vás zavede na Střední východ do země plné dramatických kontrastů a to jak přírodních, kdy poušť střídá úrodné nížiny, tak historických a kulturních. Izrael je země nebývalé krásy, která bývá často spojována s pojmy jako násilí, náboženské konflikty a terorismus. Neustávající konflikt a zdlouhavá politická jednání jsou synonymy dnes již moderního židovského státu, která si vysloužil v důsledku své dávné minulosti.
Termíny