Edvard Munch: zobrazení lidského dramatu

Volný čas
Edvard Munch zrozený daleko na severu v Norsku, je malířem syrové reality a psychického zrcadlení všedního života. Každý jeho obraz je kusem autobiografie, která odráží protrpěný pocit mezní situace člověka. Přednáší PhDr. Jana Jebavá.
Termíny