Jiří Kolář – básník, výtvarník, inspirátor, mecenáš

Volný čas
Projekce dokumentu o Jiřím Kolářovi za přítomnosti režiséra Aleše Kisila.
Termíny