Trpaslíci v nebi

Volný čas
Hvězdná astronomie používá označení trpaslík pro nejrůznější druhy hvězd. Známe trpaslíky žluté, červené, hnědé, ale také bílé a černé. Každý takový trpaslík je velmi podivuhodným tělesem, které stojí za podrobnější prohlédnutí. Pro některá malá tělesa sluneční soustavy bylo na kongresu IAU v roce 2006 v Praze zavedeno označení trpasličí planety. Jak dalece se trpaslíkům podobají? Ale nejen malí mohou být trpaslíci. V jedné zemi se kdysi chlubili největším trpaslíkem na světě. Tehdy ještě nikdo netušil, že někteří trpaslíci jsou rozlehlí jako celé galaxie. I o těch bude v přednášce zmínka.
Termíny